Pytania i odpowiedzi

Na jaki rodzaj ogrzewania domu najlepiej się zdecydować?


O każdej metodzie i źródle krążą pozytywne i negatywne opinie, a trzeba pamiętać, że jest to wybór na lata i w razie pomyłki zmiana będzie kosztowna, mniej lub bardziej inwazyjna, a w niektórych przypadkach wręcz ekonomicznie nieuzasadniona.
Wybór ogranicza się tylko do kilku podstawowych źródeł energii: prądu, gazu, oleju, węgla i drewna. Każde z nich wymaga specyficznych instalacji i urządzeń, ale wspólna ich cecha jest konfiguracja w postaci centralnego ogrzewania. Dla inwestora ważne jest, żeby poniesione naklady finansowe zwróciły się w jak najkrótszym czasie dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym, a jednocześnie wymaga by obsługa była prosta i niezbyt czasochłonna.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można uzyskać wysoce energooszczędne i sprawne urządzenia grzewcze. Dobrym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii jest grzejnik elektryczny, który w podstawowej formie jest najmniej ekonomicznym systemem grzewczym. Jednak
zamiana zwykłej grzałki na wklad ceramiczny, obudowy ze zwyklej blachy stalowej na specjalnie skonstruowany profil aluminiowy i zastosowanie elektronicznego termostatu zamienia zwykły grzejnik elektryczny w proste w instalacji, energooszczędne i bezobsługowe urzadzenie.
Co decyduje o energooszczędności grzejnika elektrycznego?


Bardzo ważny jest właściwy dobór mocy grzejnika do pomieszczenia. Stwierdzenie „do ogrzania tego pokoju potrzebne będzie 2000 W” jest nieprecyzyjne. Przecież ogrzanie pomieszczenia np. żelazkiem jest niemozliwe. Do tego celu potrzebna jest odpowiednia powierzchnia grzewcza i prawidłowa konstrukcja grzejnika oraz precyzyjne sterowanie, które w grzejnikach powinno byc na najwyższym poziomie. Już samo sterowanie ogrzewaniem może zapewnić nawet do 30% oszczędności energii elektrycznej. Jeżeli wypełnimy całe wnętrze grzejnika specjalnie zaprojektowanym wkładem, który bardzo szybko gromadzi energię, a nastepnie już bez pobierania energii elektrycznej przez długi czas oddaje zgromadzone ciepło, uzyskamy dodatkową oszczędność energii.
Jakie są korzyści z zastosowania ogrzewania elektrycznego?


- nie ma konieczności wygospodarowania pomieszczeń na kotłownie,
- nie jest potrzebny kocioł, kominek, rozdzielacze, rury, ani droga automatyka,
- nie jest wymagana dodatkowa instalacja oraz kominy.
W przeciwieństwie do ogrzewania paliwem stałym, użytkownik nie jest palaczem w swoim własnym domu, nie ma potrzeby budowy drewutni, wiaty i innych budynków na paliwo, a także nie trzeba organizować dostawy paliwa na sezon grzewczy, nie trzeba uruchamiać całej kotłowni w chłodne dni poza sezonem można regulować temperaturę precyzyjnie dla każdego pomieszczenia, nie ma potrzeby wykonywania drogich przeglądów kotłów, kominów i instalacji. Grzejniki elektryczne mają wysoką sprawność (dochodzącą do 100%).
Czy ogrzewanie elektryczne wymaga wykonania specjalnej instalacji?


Grzejniki elektryczne podłączane są do standardowej instalacji elektrycznej o napieciu 230 V i mają wbudowane mniej lub bardziej zaawansowane układy sterujące. Podstawowe umożliwiają tylko ustawienie mocy grzejnika, natomiast zaawansowane konstrukcje mają elektroniczne termostaty pozwalające na precyzyjne określenie temperatury w pomieszczeniu w danym przedziale czasowym.
Wyjątkiem sa piece akumulacyjne, w przypadku których konieczne jest przygotowanie osobnych obwodów elektrycznych, a przy dużej mocy pieca przerobienie instalacji elektrycznej na trójfazową oraz wykorzystanie ukladów sterujacych, co wiąże się z dużymi kosztami instalacji pieca.

Jak podłączane są grzejniki Jawo?


Nasze grzejniki posiadają zwykłą wtyczkę do prądu na 230 V. Mogą być również podłączone bezpośrednio do instalacji elektrycznej za pomocą złącza stałego, takiego które używane jest do podłączeń kuchenek elektrycznych.
Dlaczego grzejniki Jawo nie posiadają “żeberek” jak inne grzejniki?


Grzejniki Jawo posiadają “żeberka” usytuowane wewnątrz płaszcza obudowy. Daje to lepszą mozliwość czyszczenia powierzchni grzejnika i nie zakłóca jego konwekcji czyli cyrkulacji przepływającego przez niego powietrza.
W jaki sposób działa grzejnik Jawotherm?


Praca grzejnika dzieli się na dwa etapy:
Etap 1 – przetwarzanie energii elektrycznej na ciepło i MAGAZYNOWANIE go przez ceramikę KOALIT. Po osiągnięciu przez KOALIT optymalnej temperatury pobór prądu zostaje PRZERWANY. Przez cały czas od włączenia grzejnika następuje oddawanie ciepła.
Etap 2 - EMISJA ciepła zmagazynowanego w rdzeniu KOALIT-owym.
W początkowej fazie częstotliwość zmian układu „MAGAZYNOWANIE - EMISJA” charakteryzuje sie okresami poboru prądu trwajacymi około kilkunastu minut. (Jawotherm) W miarę wzrostu temperatury czas poboru prądu jest coraz krótszy, a po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury następuje faza PODTRZYMANIA. W tej fazie zmniejsza sie zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum a wydłuża się czas emisji ciepła zgromadzonego przez KOALIT.
Czy grzejniki Jawo są piecami akumulacyjnymi?


Nie. Grzejniki JAWO nie są piecami akumulacyjnymi. Obie technologie wykorzystują zjawisko magazynowania ciepła i na tym kończy sie ich podobieństwo. Grzejniki JAWO dysponują energią cieplną natychmiast po włączeniu w przeciwieństwie do pieców akumulacyjnych, które muszą się ładować przez kilkanaście godzin zanim nastąpi uwalnianie zgromadzonego ciepła. Grzejniki elektryczne JAWO wykorzystują technologię KOALIT o bardzo wysokiej sprawnosci termicznej, natomiast w piecach akumulacyjnych stosowane są płyty lub kształtki szamotowe. Obudowa grzejnika JAWO jest wykonana ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych, natomiast piece akumulacyjne mają obudowę ze stali. Instalacja grzejnika JAWO jest prosta łącznie z zaprogramowaniem elektronicznego termostatu, podczas gdy instalacja pieca akumulacyjnego moze zająć nawet kilka godzin i wymaga podłączenia i skonfigurowania skomplikowanych urządzeń sterujących nie wchodzących w skład pieca. Grzejniki JAWO nie wymagają żadnych przeglądów, podczas gdy w piecach akumulacyjnych należy corocznie przeprowadzić konserwację co wiąże się z dodatkowymi kosztami.